Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Akciová společnost TELFIN a.s. je zaměřena především na podporu investičních aktivit v České republice. Naše služby pro investory a další zájemce, vycházejí z velmi dobrých znalostí českého i evropského ekonomického, právního, podnikatelského a společensko-politického prostředí a jsou poskytovány na odborné a profesionální úrovni. Kromě služeb orientovaných proinvestičně, poskytujeme standardní podnikatelské a ekonomické poradenství a ekonomické služby nejširšímu okruhu zájemců ze soukromé i veřejné sféry.

Preferujeme efektivní a praktická řešení, úspěch při obchodních jednáních našich klientů a důslednou ochranu jejich oprávněných zájmů i dobrého jména. Naší snahou je nalézat pro klienta řešení, která budou co možná nejvíce odpovídat jeho konkrétním potřebám.

TELFIN zahájil svou činnost v roce 2000 a je řízen manažery s dlouholetou praxí a všestrannými zkušenostmi v oboru finančních a investičních služeb. TELFIN disponuje řadou vlastních i externích kvalifikovaných odborníků, kteří operativně doplňují pracovní týmy společnosti při řešení jednotlivých případů.

Firma TELFIN se specializuje v segmentu podnikatelského poradenství především na oblasti a odvětví dřevozpracujícího průmyslu, obuvnického průmyslu, telekomunikací a médií.

Pohledávky

Firma TELFIN a.s. velmi intenzívně rozvíjí obchodní činnost v oblasti pohledávek.

  • Nákup souborů pohledávek z obchodního styku
  • Nákup jednotlivých pohledávek
  • Správa pohledávek a inkasní služby pro klienty
 

Pomáháme k prosperitě