Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Ekonomické poradenství PDF Tisk

Zpracovaní odvětvových analýz
Zpracování aktuálního stavu odvětví výroby nebo služeb v ČR, vývojových trendů, porovnání
se stavem a trendy v evropských státech, specifikace perspektivních oborů a skupin
komodit v rámci odvětví, specifikace rizikových oborů a skupin komodit v rámci odvětví.

Zpracování finančních analýz podniku
Výpočty hodnot vybraných poměrových ukazatelů, srovnání výsledků se standardními hodnotami, rozbor jednotlivých položek uvedených v rozvaze o toku peněžní hotovosti, sledování vzájemné provázanosti a srovnání s hodnotami předchozích období podnikatelské činnosti subjektu.

 

Pomáháme k prosperitě